Archiv pro 5.5.2017

FUNERALIUM

FUNERALIUM se rozhodli atakovat absolutní hraniční pásmo zkázy a utrpení a tím zároveň překonávat sebe. Jejich aktuální albová hraniční čára je dlouhá přes devadesát minut, čímž se o pár minut vzdálilo i titulu „Deceived Idealism“, jímž tito Francouzi vedli jiný pohřební průvod před čtyřmi lety. Když už, tak už, protože „Of Throes And Blight“ je […]

Pořiď si svůj Pařát
© 1999 - 2016 Pařát Magazine. Všechna práva vyhrazena.
Kopírování textů bez výslovného souhlasu provozozvatele je zakázáno. | Obsah je možné přebírat jen povolenými způsoby, to jest pomocí RSS kanálu.
Vydávání povoleno Ministerstvem kultury pod evidenčním číslem MK ČR E 19358 ISSN 1804-2384
Návrh, realizace a provoz webových stránek: WiananGroup™, partner Metalsvět.cz | Kvalitní webhosting pro Vaše stránky. | SEO webu sledují SEO nástroje.cz
Administrace | Pošta

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.