Archiv pro 13.7.2017

SENTENCED

Když v roce 2005 vydali SENTENCED své definitivně poslední album, napsal jeden nejmenovaný finský žurnalista článek o nezastupitelnosti finské legendy na tamní scéně. Kromě shrnujících faktů došlo také na několik nezodpovězených otázek, které autor zanechal v éteru bez odpovědi. Možná si jen v duchu přál, aby se SENTENCED po odpočinku znovu vrátili, jenže jak už […]

Pořiď si svůj Pařát
© 1999 - 2016 Pařát Magazine. Všechna práva vyhrazena.
Kopírování textů bez výslovného souhlasu provozozvatele je zakázáno. | Obsah je možné přebírat jen povolenými způsoby, to jest pomocí RSS kanálu.
Vydávání povoleno Ministerstvem kultury pod evidenčním číslem MK ČR E 19358 ISSN 1804-2384
Návrh, realizace a provoz webových stránek: WiananGroup™, partner Metalsvět.cz | Kvalitní webhosting pro Vaše stránky. | SEO webu sledují SEO nástroje.cz
Administrace | Pošta

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.