Archiv pro 6.8.2017

PROFANITY

Někdy se kapela na řadu let odmlčí a není činná kvůli neshodám uvnitř, kdy jeden na druhého plive špínu a dřív nerozlučná parta už najednou nedokáže být spolu v jedné místnosti déle jak pět minut. Ale pak je tu druhá varianta, kdy se kapela odmlčí po přátelské dohodě, aby si členové doplnili vzdělání, založili rodiny, […]

Pořiď si svůj Pařát
© 1999 - 2016 Pařát Magazine. Všechna práva vyhrazena.
Kopírování textů bez výslovného souhlasu provozozvatele je zakázáno. | Obsah je možné přebírat jen povolenými způsoby, to jest pomocí RSS kanálu.
Vydávání povoleno Ministerstvem kultury pod evidenčním číslem MK ČR E 19358 ISSN 1804-2384
Návrh, realizace a provoz webových stránek: WiananGroup™, partner Metalsvět.cz | Kvalitní webhosting pro Vaše stránky. | SEO webu sledují SEO nástroje.cz
Administrace | Pošta

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.