KOMENTOVANÁ DISKOGRAFIE BROKEN HOPE

Jak už jsme informovali zde, na titulní straně 77. čísla Pařátu budou BROKEN HOPE. S Jeremy Wagnerem jsme mluvili dlouze, obsáhle, prý to byl jeden z nejdelších rozhovorů, který kdy za kapelu poskytl. Abychom vám přinesli ještě ucelenější informace, s Jeremym jsme se prošli také albovou diskografií BROKEN HOPE, která čítá celkem sedm položek. A že bylo co poslouchat a komentovat.

77. číslo Pařátu vyšlo 18. srpna 2017.

Pařát můžete objednávat zde. Informace o distribuci naleznete zde

Trvalý odkaz a tuto stránku.

Pořiď si svůj Pařát
© 1999 - 2016 Pařát Magazine. Všechna práva vyhrazena.
Kopírování textů bez výslovného souhlasu provozozvatele je zakázáno. | Obsah je možné přebírat jen povolenými způsoby, to jest pomocí RSS kanálu.
Vydávání povoleno Ministerstvem kultury pod evidenčním číslem MK ČR E 19358 ISSN 1804-2384
Návrh, realizace a provoz webových stránek: WiananGroup™, partner Metalsvět.cz | Kvalitní webhosting pro Vaše stránky. | SEO webu sledují SEO nástroje.cz
Administrace | Pošta

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.