MUKA EXISTENCE METALOVÉ KAPELY ZA KOMUNISTICKÉHO REŽIMU

Miloš Bešta, předák klatovské skupiny ASMODEUS, Pařátu poskytl zajímavý studijní materiál. Tehdejší dokumenty mají nepopíratelné kouzlo a jsou svědectvím doby, na kterou se dnes nostalgicky vzpomíná, aniž by si lidi uvědomovali, jak to tehdy bylo nechutné; komunistický režim všechno bedlivě sledoval, vše, co se odlišovalo, pronásledoval a ničil lidem životy. To poslední naštěstí nebyl případ ASMODEA, tady se jednalo o klasický model „ty ty ty, změna názvu, jedeme dál, cena na Festivalu politické písně, ty ty ty, změna názvu, jedeme dál…“.

Celý článek včetně několika ofocených dopisů vyšel 24. dubna 2017 v 75. čísle Pařátu.

Pařát můžete objednávat zde. Informace o distribuci naleznete zde

Trvalý odkaz a tuto stránku.

Pořiď si svůj Pařát
© 1999 - 2016 Pařát Magazine. Všechna práva vyhrazena.
Kopírování textů bez výslovného souhlasu provozozvatele je zakázáno. | Obsah je možné přebírat jen povolenými způsoby, to jest pomocí RSS kanálu.
Vydávání povoleno Ministerstvem kultury pod evidenčním číslem MK ČR E 19358 ISSN 1804-2384
Návrh, realizace a provoz webových stránek: WiananGroup™, partner Metalsvět.cz | Kvalitní webhosting pro Vaše stránky. | SEO webu sledují SEO nástroje.cz
Administrace | Pošta

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.