ZAKLÁDÁM NOVÝ METALOVÝ WEBZIN A SHÁNÍM DO NĚJ LIDI! A MĚLI BYSTE ZÁJEM O FOTOGRAFA?

Tak mě v loňském roce oslovili zástupci šesti plus/minus metalových médií, jestli bych měl zájem rozšířit řady jejich redakcí. Krása! Za normálních okolností by byl člověk polichocen, že je o jeho práci zájem. Ano, za normálních okolností, jenže tady ty okolnosti jsou takové… nenormální.
V řadě první bych mohl slovo média klidně dát do uvozovek. Ve všech případech se jednalo o webziny, z nichž dva (zatím) ani nevznikly, dva si během několika měsíců stačily pošlapat nějakou dobu budovaná jména, a dva už svoji funkčnost pouze předstírají. Roční platba za hosting pravděpodobně ještě nevypršela. Všechna tato média i „média“ se tak uchýlila k poslední zoufalé variantě sehnat lidi. Že na delší dobu asi sotva někoho kvalitního seženou, to si lehce domyslí každý, kdo už se na podzemní scéně trochu rozkoukal. Oni ti zástupci nejmenovaných médií samozřejmě neoslovili jenom mě, ale spoustu dalších lidi, na které měli kontakt a připadali aspoň trochu v úvahu. Však co, za zeptání člověk nic nedá.

Celý článek najdete v 74. čísle Pařátu, které vyšlo 20. února 2017.

Pařát můžete objednávat zde. Informace o distribuci naleznete zde

Trvalý odkaz a tuto stránku.

Pořiď si svůj Pařát
© 1999 - 2016 Pařát Magazine. Všechna práva vyhrazena.
Kopírování textů bez výslovného souhlasu provozozvatele je zakázáno. | Obsah je možné přebírat jen povolenými způsoby, to jest pomocí RSS kanálu.
Vydávání povoleno Ministerstvem kultury pod evidenčním číslem MK ČR E 19358 ISSN 1804-2384
Návrh, realizace a provoz webových stránek: WiananGroup™, partner Metalsvět.cz | Kvalitní webhosting pro Vaše stránky. | SEO webu sledují SEO nástroje.cz
Administrace | Pošta

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.