75. ČÍSLO PAŘÁTU VYJDE S DROBNÝM ZPOŽDĚNÍM V PONDĚLÍ 24. DUBNA

Když jsme sestavovali plán pro vydání Pařátu v letošním roce, nějak nám ušla dubnová skutečnost hned dvou státních svátků a (značně) prodlouženém víkendu. Což o to, my pracujeme pořád, ale v tiskárně nepracují 🙂 Z toho důvodu jsme vydání dubnového čísla posunuli až na pondělí 24. dubna, kdy jej budeme rozesílat. Veškeré další informace o tomto čísle vyvěsíme zde na web v úterý 18. dubna. Děkujeme za pochopení.

Trvalý odkaz a tuto stránku.

Pořiď si svůj Pařát
© 1999 - 2016 Pařát Magazine. Všechna práva vyhrazena.
Kopírování textů bez výslovného souhlasu provozozvatele je zakázáno. | Obsah je možné přebírat jen povolenými způsoby, to jest pomocí RSS kanálu.
Vydávání povoleno Ministerstvem kultury pod evidenčním číslem MK ČR E 19358 ISSN 1804-2384
Návrh, realizace a provoz webových stránek: WiananGroup™, partner Metalsvět.cz | Kvalitní webhosting pro Vaše stránky. | SEO webu sledují SEO nástroje.cz
Administrace | Pošta

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.