ZEĎ HANBY

Zde budou pro výstrahu zveřejňována jména lidí, podvodníků (a kontakty na ně), kteří se rozhodli, že jim pár desítek korun stojí za veřejnou ostudu. Smažeme je až když svůj závazek uhradí. Jelikož preferujeme principy důvěry (informace o podmínkách zasílání nejdete zde), samozřejmě nás nefér hra mrzí, ale kvůli několika nepoctivcům, zrnkům v moři vůči férovým […]

Pořiď si svůj Pařát
© 1999 - 2016 Pařát Magazine. Všechna práva vyhrazena.
Kopírování textů bez výslovného souhlasu provozozvatele je zakázáno. | Obsah je možné přebírat jen povolenými způsoby, to jest pomocí RSS kanálu.
Vydávání povoleno Ministerstvem kultury pod evidenčním číslem MK ČR E 19358 ISSN 1804-2384
Návrh, realizace a provoz webových stránek: WiananGroup™, partner Metalsvět.cz | Kvalitní webhosting pro Vaše stránky. | SEO webu sledují SEO nástroje.cz
Administrace | Pošta

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.