EX DEO

Období Římského impéria pokračuje! Minimálně v projektu EX DEO, který se vrací se třetí nahrávkou. Po Romulusovi a Caligulovi se tentokrát hlavní mozek EX DEO Maurizio Iacono zaměřil na celé období punských válek, z nichž vyzdvihuje osobnost Hannibala, dle něj výjimečného válečného stratéga. Zároveň připomíná i souvislosti mezi časy vzdálenými od sebe mnohá staletí.
Maurizio znovu všechny fanoušky KATAKLYSM uklidňuje, že tato kapela je pro něj, i jeho spoluhráče, na prvním místě. Ač se v minulosti nejednou vyjádřil, kterak je pokračování EX DEO nepravděpodobné, realita je odlišná. Což je určitě dobře. Stejně tak pozitivní se zdá být spolupráce s klávesákem CARACH ANGREN. Jeho cit pro orchestraci posunul „The Immortal Wars“ kvalitativně zase o kus dál.

Rozhovor s Mauriziem vyšel 20. února v 74. čísle Pařátu.

Pařát můžete objednávat zde. Informace o distribuci naleznete zde

Trvalý odkaz a tuto stránku.

Pořiď si svůj Pařát
© 1999 - 2016 Pařát Magazine. Všechna práva vyhrazena.
Kopírování textů bez výslovného souhlasu provozozvatele je zakázáno. | Obsah je možné přebírat jen povolenými způsoby, to jest pomocí RSS kanálu.
Vydávání povoleno Ministerstvem kultury pod evidenčním číslem MK ČR E 19358 ISSN 1804-2384
Návrh, realizace a provoz webových stránek: WiananGroup™, partner Metalsvět.cz | Kvalitní webhosting pro Vaše stránky. | SEO webu sledují SEO nástroje.cz
Administrace | Pošta

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.