NICK HOLMES

Nick Holmes 2„V BLOODBATH jsem v podstatě přišel k hotovému a je to kapela pro mladší fanoušky, než mají PARADISE LOST. Tam se věkový rozptyl nejčastěji pohybuje mezi 30-35 roky, takže je rozumné nepokoušet se o nic, co by je mohlo vylekat. Je pravděpodobné, že mladší fanoušci BLOODBATH mě ani nebudou znát a jen si řeknou ,jo to je ten, jehož jméno už jsem někde slyšel‘,“ uvažuje jedna z největších metalově vokálních ikon, na jejímž postavení nic nezměnil ani fakt, že s domovskou kapelou už dávno nedělá muziku, se kterou v devadesátých letech začínal. I když nyní se k ní prostřednictvím BLOODBATH Nick Holmes tak trochu vrací. Proč se rozhodl vrátit k hlubokému vokálu a až po dlouhých patnácti letech nezůstal věrný jen PARADISE LOST? Co pro něho znamená komerční metal, proč dospívající nazývá „generací McDonaldu“ a vyhýbá se uměle vyvolaným skandálům?

Velký rozhovor s Nickem Holmesem najdete od 19. prosince v 61. čísle Pařátu.

Trvalý odkaz a tuto stránku.

Pořiď si svůj Pařát
© 1999 - 2016 Pařát Magazine. Všechna práva vyhrazena.
Kopírování textů bez výslovného souhlasu provozozvatele je zakázáno. | Obsah je možné přebírat jen povolenými způsoby, to jest pomocí RSS kanálu.
Vydávání povoleno Ministerstvem kultury pod evidenčním číslem MK ČR E 19358 ISSN 1804-2384
Návrh, realizace a provoz webových stránek: WiananGroup™, partner Metalsvět.cz | Kvalitní webhosting pro Vaše stránky. | SEO webu sledují SEO nástroje.cz
Administrace | Pošta

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.