TRAUMATOMY

Často se objevují názory, dle nichž je Rusko, soudě podle počtu kapel, zaslíbeno brutal death metalu. Constantine Chevardin, předák DISFIGURENT OF FLESH a TRAUMATOMY, však toto tvrzení jednoznačně vyvrací. Dle něj jsou údaje zkreslující vzhledem k obrovské rozloze země. První nahrávku DISFIGUREMENT OF FLESH Constantine natočil už ve svých osmnácti letech. Poté si chtěl vyzkoušet psát složitější a rychlejší songy, přesto nadále v duchu primitivní a monotónní hudby. Tak vznikli TRAUMATOMY, kteří od roku 2012 vychrlili už hezkou řádku nahrávek. V neposlední řadě Constantine skládá i pro MORPHOGENETIC MALFORMATION, v nichž se též točí lidé v minulosti nebo současnosti spjati s DISFIGUREMENT OF FLESH. Tomuto „standardu“ se vymykají pouze TRAUMATOMY, na jejichž nahrávkách chrčí Haruka Kamiyama, jehož znají deathmetaloví fanoušci s GOREVENT nebo MEDIC VOMITING PUS. Že jedna kapela hraje pomalu stejně jako druhá, rozdíly v hudbě jsou minimální? Constantine to nevyrací, když říká: „Brutal death metal se jako hudební směr už dávno vyprofiloval. Má nějaké svoje ´šablony´, takže pokusí-li se ho někdo hrát jinak, už to nebude brutal death metal.“

77. číslo Pařátu s rozhovorem TRAUMATOMY vyšlo 18. srpna 2017.

Pařát můžete objednávat zde. Informace o distribuci naleznete zde

Trvalý odkaz a tuto stránku.

Pořiď si svůj Pařát
© 1999 - 2016 Pařát Magazine. Všechna práva vyhrazena.
Kopírování textů bez výslovného souhlasu provozozvatele je zakázáno. | Obsah je možné přebírat jen povolenými způsoby, to jest pomocí RSS kanálu.
Vydávání povoleno Ministerstvem kultury pod evidenčním číslem MK ČR E 19358 ISSN 1804-2384
Návrh, realizace a provoz webových stránek: WiananGroup™, partner Metalsvět.cz | Kvalitní webhosting pro Vaše stránky. | SEO webu sledují SEO nástroje.cz
Administrace | Pošta

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.